جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

سال 95 سال تحول شبکه پستی - نمایش محتوای خبر

 

 

سال 95 سال تحول شبکه پستی

منبع واحدخبرشبکه دنا

سال 95 سال تحول شبکه پستی

مدیرکل عملکرد وکیفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران سال 95 را سال تحول شبکه پستی در کشور دانست و تاکید کرد: رسیدن به درآمد حدود 11هزار میلیارد ریالی در سال جاری از جهت گیری های اساسی این نهاد خدماتی است.

محسن انصافی در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: رسیدن به ترافیک 809 میلیون مرسوله نیز از دیگر هدف گذاری های اصلی این شرکت در سال 95 خواهد بود.وی تاکید بر هوشمند سازی و تجارت الکترونیکی مرسوله های پستی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی شرکت پست در سال جاری را یادآور شدو گفت: ارزیابی ها از ضعف عملکرد و فاصله گرفتن شرکت پست ایران از این دو مقوله در عرصه بین المللی حکایت دارد.محسن انصافی میزان درآمد شرکت پست در سال گذشته را نیز افزون بر هفت هزار میلیارد ریال اعلام کرد.وی یکی از اقدام های مهم و در دست اجرای شرکت پست در سال جاری را نیز پروژه ' BSC' دانست و گفت: یکپارچه سازی و ارزیابی های واحد و متوزان به جای بررسی متفرقه و متفاوت از اولویت های اساسی برای ارتقای سطح کیفی خدمات به مشتریان خواهد بود.