سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

ثبت اسناد اراضی دولتی درسیستم کاداستر ضروری است - نمایش محتوای خبر

 

 

ثبت اسناد اراضی دولتی درسیستم کاداستر ضروری است

منبع واحدخبرشبکه دنا

ثبت اسناد اراضی دولتی درسیستم کاداستر ضروری است

مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: دستگاههای دولتی باید نقشه اراضی را به صورت utm در اختیار ثبت اسناد واملاک قرار دهند تا ثبت اسناد در سیستم کاداستر جانمایی کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان سعید محوری اظهار داشت: متاسفانه عدم اطلاع از کاداستر ونحوه اقدام ثبت اسناد واملاک موجب برداشت ناصحیح از این سیستم شده است.وی گفت: دستگاهها دولتی که بخش اعظم اراضی ملی در حیطه تصرف واختیار آنهاست می بایست نقشه اراضی را به صورت utm جهت درج آن در سامانه کاداستر به سازمان ثبت اسناد واملاک ارائه دهند.مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کهگیلویه وبویراحمد در ادامه گفت: دستگاههای دولتی (اشخاص حقیقی وحقوقی )طبق قانون ملزم به ارائه نقشه با مختصات utmبه اداره ثبت اسناد واملاک هستند.محوری خاطرنشان کرد: بعد ازارائه نقشه با مختصات utmبه اداره ثبت اسناد واملاک کارشناسان ثبت درصورت انطباق با سوابق موجود در سامانه کاداستر ثبت می کنند.وی با بیان اینکه نقشه کاداستر نقشه ای است که روی سند تک برگ چاپ می شود گفت: نقشه utm به نقشه ای اطلاق می گردد که بر اساس سیستم مختصات جهانی utm ترسیم گردیده است.که اشخاص حقیقی وحقوقی باید این نقشه را به اداره ثبت اسناد واملاک ارائه نمایند.