جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

تجمع پزشکان و پرستاران در بیمارستان شهید رجایی گچساران - نمایش محتوای خبر

 

 

تجمع پزشکان و پرستاران در بیمارستان شهید رجایی گچساران

منبع واحدخبرشبکه دنا

تجمع پزشکان و پرستاران در بیمارستان شهید رجایی گچساران

جمعی ازپزشکان و پرستاران بیمارستان شهید رجایی گچساران به دلیل پرداخت نشدن برخی معوقات در محوطه این بیمارستان تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، این تجمع ساعت 10 صبح شروع شد و حدود یک ساعت ادامه داشت.در پی این تجمع فرماندار و برخی از اعضای شورای تامین برای حل مشکل و رسیدگی به موضوع در اتاق رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران تشکیل جلسه دادند.پزشکان متخصص در محل کار خود حاضر نشدند و در اتاق عمل هم به جز عمل های اورژانسی عمل جراحی دیگری انجام نشد.پرستاران حاضر در این تجمع می گفتند که بیش از یک سال است که اضافه کار،پرکیس و حق لباس از بیمارستان دریافت نکرده اند.همچنین پرستاران مشمول طرح شاغل در بیمارستان می گفتند که سه ماه است حقوق پرسنل طرحی پرداخت نشده است.نیروهای خدماتی و تاسیسات نیز همین مشکلات را عنوان کردند.