رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

تبریک معاون توسعه وفناوری رسانه ازمدیریت نگهداری ساختمانها و تاسیسیات مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

تبریک معاون توسعه وفناوری رسانه ازمدیریت نگهداری ساختمانها و تاسیسیات مرکز

منبع واحدخبرشبکه دنا

تبریک معاون توسعه وفناوری رسانه ازمدیریت نگهداری ساختمانها و تاسیسیات مرکز

اهداء لوح  تقدیرمعاون توسعه وفناوری رسانه از مدیریت نگهداری ساختمانها و تاسیسات مرکز به عنوان رتبه برگزیده سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه از مرکز کهگیلویه و بویراحمد.