جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

تاکیدبر جذب مشارکتهای مردمی درتحقق اقتصادمقاومتی - نمایش محتوای خبر

 

 

تاکیدبر جذب مشارکتهای مردمی درتحقق اقتصادمقاومتی

منبع واحدخبرشبکه دنا

تاکیدبر جذب مشارکتهای مردمی درتحقق اقتصادمقاومتی

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: جذب بیشتر مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد در تحقق سیاست های اجرایی دولت بویژه اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد.

فتاح محمدی در همایش همدلی و همزبانی در یاسوج افزود: باید همه نهادها با همدلی و همزبانی نسبت به تحقق سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی در سطح استان همکاری خود را افزایش دهند.وی ریشه و خواستگاه اصلی در تحقق همدلی و همزبانی را حضور آگاهانه مردم در کنار مسئولان اعلام کرد.محمدی اظهارکرد: اساس و محور تحقق همدلی و همزبانی در جامعه منافع ملی و پرهیز از خواسته های شخصی است.وی عنوان کرد: گسترش مشارکت ها و استفاده از ظرفیت های مردمی یکی از اولویت های اصلی دولت در تحقق شعار سال خواهد بود.محمدی بیان کرد: بدون همراهی و مشارکت اجتماعی مردم تحقق سایر اهداف در بخشهای دیگر امکان پذیر نیست.