رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه خود مراقبتی سازمانی در بهمئی - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری کارگاه خود مراقبتی سازمانی در بهمئی

منبع واحدخبرشبکه دنا

برگزاری کارگاه خود مراقبتی سازمانی در بهمئی

کارگاه خودمراقبتی سازمانی با حضور مدیران مدارس در بهمئی برگزار شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی گفت: در گذشته بیماریهای واگیر از جمله سل، وبا، حصبه، سرخک و سرخچه شیوع داشت ولی با ساخت واکسن ها و رعایت بهداشت فردی و محیطی خوشبختانه این بیماری ها کنترل شد.علی آبشنگ افزود: با توجه به سبک زندگی امروزی بیمارهای غیرواگیر همچون سکته قلبی، فشار خون، دیابت و سرطان ها جایگزین بیماری های واگیردار شده است که تنها واکسن این بیماری ها خود مراقبتی به ویژه خودمراقبتی سازمانی است.وی ادامه داد: لازمه اجرای خود مراقبتی سازمانی تشکیل شوراهای ارتقاء سلامت در محل کار است.سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی گفت: هدف از تشکیل این شورا تدوین برنامه عملیاتی مشارکت برای تامین سلامت کارکنان آن سازمان است.علی آبشنگ افزود: هدف از اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی در محل کار ایجاد محیط کار سالم از طریق اجرای برنامه هاو خط مشی های ارتقاء سلامت در محل کار با همکاری کارکنان و مدیران است.وی ادامه داد: در این برنامه ضمن شناسایی نیازهای سلامت کارکنان می توان میزان آگاهی و دانش سلامت را افزایش داد که این موضوع نیز در تامین سلامت و رفاه جسمی،روحی و روانی و افزایش رضایت شغلی و تقویت روحیه کارکنان موثر است.آبشنگ گفت: برنامه ارتقای سلامت در محل کار طیف گسترده ای از حیطه های سلامت را تحت پوشش قرار می دهد که بیشتر بر چهارحیطه تغذیه، فعالیت فیزیکی، ترک سیگار و مدیریت استرس تاکید شده است.