جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

بررسی نقش زن در کتاب درسی پایه چهارم - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی نقش زن در کتاب درسی پایه چهارم

منبع واحدخبرشبکه دنا

بررسی نقش زن در کتاب درسی پایه چهارم

نقش وسیمای زن در کتاب درسی پایه چهارم ابتدایی توسط اموربانوان آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، مشاور امور بانوان آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: با مشارکت امور بانوان، اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره ابتدایی بررسی و تحلیل کتابهای علوم تجربی، فارسی، هدیه های آسمانی و اجتماعی پایه چهارم ابتدایی در زمینه نقش وسیمای زن در این کتابها انجام شد.لیلازاده باقری افزود:تصاویر،نقش وجایگاه خانوادگی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی، تصاویر و محتوای مناسب در مورد زنان در این  کتاب ها بررسی شد.وی گفت: در این نشست مقررشد. پیشنهادهای  اصلاحی تدوین و توسط معاونت آموزش وپرورش ابتدایی استان به وزارت آموزش وپرورش اعلام شود.