جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

افزایش 5 برابری کشت کلزا در شهرستان کهگیلویه - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش 5 برابری کشت کلزا در شهرستان کهگیلویه

منبع واحدخبرشبکه دنا

افزایش 5 برابری کشت کلزا در شهرستان کهگیلویه

سطح زیر کشت کلزا امسال در شهرستان کهگیلویه 5 برابر افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد،فرماندار کهگیلویه گفت: امسال سطح زیر کشت انواع غلات در شهرستان کهگیلویه 43 هزار و 750 هکتار است که از این مقدار 250 هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته است.علی پوزش با بیان اینکه این مقدار سطح زیر کشت نسبت با سال زراعی گذشته که 50 هکتار بوده 5 برابر افزایش یافته است افزود: علت افزایش سطح زیرکشت کلزا در شهرستان کهگیلویه افزایش سود آوری،خرید تضمنی از طرف دولت،پرداخت به موقع بهای محصول، استراتیژیک بودن آن و نیاز کم به آب است که در صورت وضعیت مناسب بارندگی از طریق کشت دیم سطح زیر کشت این محصول به 500 هکتار هم افزایش خواهد یافت.وی سطح زیر کشت امسال گندم شهرستان کهگیلویه را 30 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: از این مقدار 28 هزار هکتار به صورت دیم و 2 هزار هکتار هم به روش آبی کشت می شود.فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه امسال به علت تاخیر در بارندگی کار کشت غلات با تاخیر شروع می شود افزود: در سال زراعی جاری 13 هزار هکتار جو دیم و 500 هکتار هم جوی آبی کشت می شود.پوزش گفت: امسال کار کشت بوسیله 400 دستگاه تراکتور با ادوات مختلف انجام می شودکه از این تعداد سه دستگاه ویژه کشت کلزاست.