رونق تولید ملی | جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۸

اجرای طرح جمع آوری پسماندها در10روستای بهمئی - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح جمع آوری پسماندها در10روستای بهمئی

منبع واحد خبر شبکه دنا

اجرای طرح جمع آوری پسماندها در10روستای بهمئی

طرح جمع آوری پسماندها در10روستای شهرستان بهمئی که صاحب دهیاری هستند اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز کهگیلویه و بویراحمد فرماندار بهمئی در کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان که به منظور بررسی طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر لیکک، مراکز بخش ها و روستاها برگزار شده بود گفت: کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اعتبارات و ماشین آلات مکانیزه و مشکلات موجود در مراحل جمع آوری و دفن زباله های تولیدی از جمله چالش های دستگاه های متولی در این بخش است که در طرح جامع الزامات و اولویت های هریک از دستگاه ها به روشنی پیش بینی و اعلام خواهد شد.علی اکبر فرهنگی نسب با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات موجود در زمینه پسماندهای روستایی و رهاسازی این زباله ها در محیط پیرامونی روستا، تمامی دهیاران موظف به جمع آوری و انتقال این زباله ها به مکانی مناسب هستند افزود: با توجه به مهاجرپذیری شهر لیکک و افزایش تولید زباله های شهری و صنعتی، اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت پسماندها در شهرستان بهمئی ضروری است.وی با اشاره به اینکه باید فرهنگ سازی و آموزش های شهروندی لازم در زمینه مدیریت پسماند، از طریق رسانه ها و دهیاران و دیگر عوامل مرتبط برای موفقیت شهرستان بهمئی در اجرای این طرح به خوبی صورت گیرد ادامه داد: محورهای اصلی ورودی شهرستان بهمئی به صورت منظم و با زمانبندی به صورت مداوم از نخاله پاکسازی خواهند شد و در این راستا همکاری اداره راه و شهرسازی با شهرداری و دیگر دستگاه ها و نهادها ضروری است.فرماندار بهمئی با بیان اینکه مدیریت زباله های تولیدی به روش مرسوم نتیجه ی درخور و مناسبی به جز تحمیل هزینه ها و تهدید منابع با ارزش زیست محیطی نخواهد داشت و باید برای رفع این مشکل از توان اجرایی بخش های خصوصی فعال استفاده شود گفت: بازیافت زباله و استفاده بهینه از این منبع با ارزش در برخی از مناطق کشور نتایج قابل توجهی را داشته است و باید حجم پسماند مدفون شده در بستر خاک از این طریق به حداقل ممکن برسد.نظارت دقیق بر دفع پسماندهای واحدهای صنعتی وسموم کشاورزی، مدیریت پسماند در حوزه شهری، جمع آوری زباله ها در روستاهای شهرستان، جانمایی مناسب برای جمع آوری زباله از لحاظ بهداشتی، اتمام طرح مطالعاتی پسماند شهرستان و ارائه آن تا دو ماه آینده به کارگروه، انتقال پسماندهای واحدهای موجود و جلوگیری از ایجاد محل جدید دفن زباله در شهرستان از مهمترین مصوبات این جلسه بود.