رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت سیزدهم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت سیزدهم

انیمیشن پایی که جا ماند - خاطرات سید ناصر حسینی پور از دوران اسارت در زندان های رژیم بعثی عراق.

قسمت سیزدهم