جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

جذب ایده

 

 

هم استاني عزيز

اگر مایل هستید سوژه اي را به ما معرفي كنيد كه ارزش توليد داشته باشه و ما تا كنون از طرح يا ساخت آن غفلت كرده ايم ، يا جايي بسيار ديدني و بكر در استان وجود داره و ما تاكنون به آن نپرداخته ايم و يا موضوعات خوبي هست كه طرح آن خيلي تأثيرگذاره ، مي تونيد طرح اوليه آن را براي ما بفرستيد ، تا با رعايت امانتداري به نام شما ثبت و به توليد آن اقدام شود.

جذب طرح و ایده

نمایش فرم به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

پلهای ارتباطی مرکز

روابط عمومی
تلفن گویا:162, تلفن:32929999
پيامك:30000253
واحد سيما
پيامك:30000251
تلفن: 42-32939040
واحد صدا
پيامك:30000252
تلفن: 42-32939040
واحد خبر
تلفن:32910550
پیامک: 30000253
واحد سايت
تلفن: 32160212 ,info[at]qom.irib.ir
تلفن مركزي (تلفنخانه)
21600
02532939040-42