جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شب های ایران 00:30
پرسش و پاسخ تربیتی (تکرار) 02:00
نمایش 02:30
مشهایر جهان علم 03:00
قرار شاعرانه 03:30
کتاب شب (تکرار) 04:05
یک حکایت یک مثل (تکرار) 04:25
برآستان دوست + دعای عهد 04:45
باغ اندیشه (تکرار) 05:40
سخن عشق (تکرار) 06:25
سازیان 07:00
خبر سراسری 08:00
ورود ورد 08:30
خبر استان 09:00
زندگی سالم 09:05
آوای کتاب 12:00
در حریم کبریا 12:30
پیام استان 13:30
کرونا را شکست می دهیم 13:40
راه امام ، کلام امام 13:55
خبر سراسری 14:00
یک نکته یک متخصص 14:45
داستان ها و مثل ها 14:50
اخبار استان 16:00
نفس صبح (تکرار) 18:05
افلاکیان خاک 19:15
اذان گاهی مغرب 19:30
آواز بدون موسیقی 20:00
پرسون پرسون 20:05
یک نکته یک متخصص 20:20
پیاام کرونایی 20:25
طنز 20:30
قصه های خاله مهتاب 20:45
خبر سراسری 21:00
ورد ورد (تکرار) 21:30
خوبان پارسی گوی 22:00
قند و عسل (تکرار) 22:30
نمایش (تکرار) 23:00
حدیث شریف کساء 23:30
کمند لطف 23:55