سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | شنبه، ۴ تیر ۱۴۰۱

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسری 00:00
شب های ایران 00:30
مکارم خوبان 02:00
نمایش 02:30
کتاب شب 03:05
شعرآورد 03:30
نفس صبح 05:15
با کلام عرفانی 05:35
برگی از گلستان 05:40
مهارت های زندگی 05:55
رنج و گنج 06:00
پلاک 891 06:20