رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی رادیو

 

 

جدول پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
گنجینه دنا 00:00
کوله پشتی 06:35
صبح دنا 07:00
حدیث اخلاق / عطر ماندگار 07:55
خبر استان 09:00
بهون مهر 09:05
جاده جوانی 10:35
خبر استان 11:00
دو کلوم حرف حساب 11:20
حدیث کسا + در حریم کبریا 12:30
گلبانگ دنا 13:35
راه امام ،کلام امام 13:55