جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شویل دنا 1395/10/05
شویل دنا 1395/10/04
شویل دنا 1395/10/08
شویل دنا 1395/10/06
شویل دنا 1395/09/23
شویل دنا 1395/09/27
شویل دنا 1395/09/21

         

 

         

 

 

نظر شما درباره برنامه های شبانه شبکه دنا چیست؟
% آرا
0% 0 a. عالی
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
0% 0 d. ضعیف

کل آرا: 0

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خانه مهر (زنده) 10:00
خانواده دکتر ارنست 11:00
تکرار سریال 11:40
نسیم بهشت (زنده) 12:30
کلام بزرگان 13:25
سینمایی (تکرار) 14:00
شادی خانه 15:45
اخبار استان 16:45
سریال لیسانسه ها 18:00
اخبار استان 20:00